Alapelvek

Hatályos: 2016.12.16. óta

A Direkt36 egyetlen célja, hogy a tényfeltáró újságírás eszközeivel és a közjó érdekében számoljon be a közpénzzel vagy a hatalommal való visszaélés eseteiről, korrupcióról és gondatlanságról, a közös javak herdálásáról vagy nem rendeltetésszerű használatáról. Hiszünk abban, hogy a tényfeltáró újságírás hatékonyan képes küzdeni a visszaélések ellen, emelve azok kockázatát, növelve a társadalom erkölcsi érzékenységét és elvárásait. És hiszünk abban is, hogy az elmélyült újságírás végzését nehezítő körülmények között is lehetséges és szükséges ragaszkodni ezekhez az értékekhez és a tényfeltáró újságírásban elvárható különös gondossághoz.

A SZERVEZET FELÉPÍTÉSE, FÜGGETLENSÉGE

Direkt36 független, függetlenségének garanciája, hogy nem kiszolgáltatott politikai, tulajdonosi és hirdetői érdekeknek. Nonprofit vállalkozás, amely nem tulajdonosi profitelvárások alapján gazdálkodik, hanem üzleti és szakmai céljai azonosak: minden bevételét szakmai munkájára fordítja. Ezért célja, hogy bevételei olvasóitól, illetve szakmai céljaival azonosuló szervezetektől származzanak.

AZ ADOMÁNYOK MEGSZERZÉSÉNEK, FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI

A Direkt36 egyéni és intézményi támogatók adományaiból tartja fent magát. Csak olyan személyektől és intézményektől fogadunk el támogatást, amelyek nem sértik a céljainkat, integritásunkat és nem kötik támogatásukat a küldetésünkkel ellenkező elvárásokhoz. Minden rendben, amíg valaki azt támogatja, amit csinálunk és nem nekünk kell azt csinálni, amit ő támogat. Célunk, hogy a bevételeink minél nagyobb része származzon azoktól, akiknek dolgozunk: a közönségtől.

AZ ÁTLÁTHATÓSÁG SZABÁLYAI

Szervezetünk átláthatóságra törekszik. Nyilvánosságra hozzuk, hogy mennyi támogatást kapunk és minden év végén beszámolunk arról, hogy azt mire költöttük. Adománygyűjtői kampányainkban lehetővé tesszük, hogy a társaság előző üzleti éve kiadásainak öt százalékát meg nem haladó összeget adományozó támogatóink megőrizzék névtelenségüket, tekintettel arra, hogy az ilyen arányt meghaladó adomány juttatása felvetheti a támogatók általi befolyásolás elvi kockázatát.

SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A Direkt36 gyakran és szívesen dolgozik együtt más szerkesztőségekkel, legyenek azok magyarországiak vagy nemzetköziek. Nemzetközi együttműködésekben szívesen segítünk külföldi kollégáknak információk megszerzésében és ilyen segítséget szükség esetén magunk is igénybe veszünk.

ÚJSÁGÍRÓI ETIKAI ALAPELVEK

A Direkt36 általában kényes, nagy téttel bíró témákkal – korrupcióval, hatalommal való visszaéléssel, közpénzek felhasználásával, nagy jelentőségű társadalmi ügyekkel – foglalkozik, így az általános újságírói szakmai és etikai szabályoknál még körültekintőbben jár el.

Újságíróink és szerkesztőink a jogszabályokban előírtakon túl szakmájuk gyakorlása során az alábbi magatartási szabályokat követik:

Az információinkat gondosan ellenőrizzük.
Elfogulatlanul szemléljük témáinkat és azok szereplőit.
Információinkat kizárólag arra a célra használjuk, hogy azokat – ahogy igazolást nyernek – nyilvánosságra hozzuk.
Kerüljük és kiküszöböljük az esetleges összeférhetetlenségi helyzeteket, legyenek azok szervezeti vagy egyéni szintűek.
Méltányosan járunk el. Nem csak forrásainkkal, hanem mindenkivel szemben. Odafigyelünk a történeteink szereplőinek magánszférájára, emberi méltóságára, jogaira.
Elismerjük, ha hibázunk, a hibákért vállaljuk a felelősséget és kijavítjuk őket, jól láthatóan feltüntetjük ezeket az oldalunkon.

Ugyanakkor az ügyek érzékeny voltára való tekintettel ennél többet is teszünk:

Mindig kételkedünk. Kételkedünk a hivatalos igazságban, forrásainkban, egymásban és saját magunkban is, amíg nem ellenőriztük a tényeket. Ezért minden cikket több szerkesztő és jogász is ellenőriz.
Védjük a forrásainkat, akik gyakran kockázatot vállalnak azzal, hogy információt adnak át nekünk. Törekszünk arra, hogy minden információnk forrása egyértelműen azonosítva legyen, de minél nagyobb egy ügy jelentősége, annál inkább szükség lehet névtelenséget kérő forrásokra. Ilyeneket azonban csak akkor használunk fel, ha a végeredmény, a tudás megéri ezt az árat, más lehetőséget pedig nem látunk az információ megszerzésére.
Nem rohanunk. Ez a műfaj sokszor türelmet kíván, a mi részünkről és az olvasó részéről is.
Nem ijedünk meg. Sem nehéz vagy hálátlan feladatoktól, sem sziszifuszi munkától, sem fenyegetéstől, ahogy semmi mástól sem.