Adatkezelési tájékoztató

Frissítve: 2018.05.23.

A Direkt36 Újságíró Központ Nonprofit Kft. (rövid név: Direkt36 Nonprofit Kft.; székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 10. 2. em. 8., adószáma: 25004582-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-194184, képviseli: Sáling Gergő ügyvezető) (továbbiakban: Adatkezelő) a működése elősegítése érdekében kapott adományok nyújtói (Támogatók) adományozással összefüggő, általuk rendelkezésre bocsátott egyes személyes adatait a szervezet pénzügyi működésének átláthatósága érdekében, továbbá hírlevél küldése, a kommentelés lehetőségének biztosítása és egyéb kapcsolatfelvétel érdekében kezeli.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a kezelt adatokat, azokat illetéktelen személyek számra nem teszi hozzáférhetővé.

 1. A támogatók személyes adatainak kezelése
 2. Az Adatkezelő címe: 1137 Budapest, Pozsonyi út 10. 2. em. 8.
 3. Az Adatkezelő elérhetősége: info@direkt36.hu
 4. Az Érintettek köre: a Támogatók.
 5. A kezelt adatok köre:

4.1. A Támogatók által a támogatási folyamat során megadott vagy az adományozás során az Adatkezelő birtokába jutott, a pénzügyi műveletek bizonylatolásához feltétlenül szükséges, kötelezően megadandó adatok: a név, bankszámlaszám, egyes esetekben email cím. (Kötelező adatkezelés)

4.2. A hírlevélre történő feliratkozáshoz, a kommenteléshez és egyéb kapcsolatfelvételhez opcionálisan megadható adatok: az Érintett neve és e-mail címe. (Hozzájáruláson alapuló adatkezelés)

 1. Az adatkezelés jogalapja:

5.1. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés b), kötelező adatkezelés, jogszabályi előírás: 2000. évi C. törvény 165. § a támogatásról szóló bizonylat céljából megadott adatok tekintetében.

5.2. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulása a hírlevélre történő feliratkozás, kommentelés és egyéb kapcsolatfelvétel céljából megadott adatok tekintetében.

 1. Hozzájárulás az adatkezeléshez:

6.1. A 4.1. pontban körülírt adatok kezeléséhez nem szükséges az Érintett beleegyezése, mert kötelező adatkezelésről van szó. A Támogató az adományozás megkezdése előtt az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi az adatok kezeléséről való tájékoztatást.

6.2. A 4.2. pontban körülírt adatok vonatkozásában az Érintett az ÁSZF rendelkezéseinek és jelen tájékoztató elfogadásával – az erre vonatkozó rubrika bejelölésével – tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja az általa önkéntesen megadott és a támogatási folyamat során az Adatkezelő birtokába került személyes adatainak kezelését

 1. Az adatkezelés célja:

7.1. Az Adatkezelő pénzügyi működése átláthatóságának a biztosítása és a számviteli fegyelem betartása. (Kötelező adatkezelés)

7.2. Adatbázis készítése hírlevél küldése és a támogatók informálása érdekében. (Hozzájáruláson alapuló adatkezelés)

7.3. Adatbázis készítése és kezelése annak érdekben, hogy az arra kifejezetten feliratkozó Támogatóknak lehetősége legyen az Adatkezelő webes felületén egyes tartalmakhoz online megjegyzéseket fűzni, kommentelni. (Hozzájáruláson alapuló adatkezelés)

 1. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: a Direkt36 Nonprofit Kft. tagjai és kijelölt munkatársai. A könyvelési feladatokat ellátó Adatfeldolgozó a 8.1. pontban körülírt adatok vonatkozásában.
 2. Az adatok kezelésének időtartama:

9.1. A jogszabályon alapuló adatkezelés (4.1.) esetén a tárolt személyes adatok (bizonylatokon szereplő adatok) a keletkezésüktől számított 8 évig kezelhetők.

9.2. A kizárólag hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén (4.2.) az Adatkezelő az Érintett kérelmére törli a kezelt személyes adatait

 1. A Támogató – írásban, a megadott elektronikus levélcímén keresztül vagy személyesen – kérelmezheti az Adatkezelőnél:
 • a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • a személyes adatainak helyesbítését,
 • a személyes adatainak zárolását.

A személyes adatainak törlését akkor kérheti, ha azt a jogszabályok vagy jelen adatkezelési tájékoztató lehetővé teszik.

Az Adatkezelő az Támogató kérelmére – írásban vagy elektronikus levélben – 15 napon belül közérthető tájékoztatást köteles nyújtani a fenti adatokról.

Ha a Támogató nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

További információ: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 1. Cookie-k tárolása

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésének rendelkezései szerint egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.

A direkt36.hu – mint általában a honlapok – használ és tárol ún. cookie-kat, amelyek az oldal forgalmának mérésére, illetve az oldalon megjelenő tartalom szabályozására szolgáló kódsorozatok. A cookie-k azért lényegesek, mert ezek segítségével a felhasználó bizonyos adatai, így pl. IP címe- azonosíthatóvá válhatnak, aminek a célja, hogy a későbbi böngészés egyszerűbbé és gyorsabbá váljon.

A direk36.hu a következő típusú cookie-kat tárolja és használja:

olyan kódsorozatok, amelyek az egyes médiatartalmak olvasottságát, látogatottságát mérik (Google Analytics);

olyan kódsorozatok, amelyek célja az adott médiatartalom vagy népszerűsítésének, továbbküldésének megosztásának lehetősége a közösségi médiában (Facebook, Twitter);

olyan kódsorozatok, amelyek a szerkesztőség rendszer működésének optimalizálását szolgálják és a megjelenő tartalmat szabályozzák (WordPress)

Ezek működését a felhasználó blokkolhatja vagy letilthatja, mert az adott médiatartalom a kódsorozatok tárolása nélkül is megtekinthető, viszont bizonyos cookie-k törlése vagy blokkolása esetén az oldal egyes tartalmai elérhetetlenné válnak.

A cookie-k letiltását és törlését az internet böngészéséhez használt programja (pl. Chrome, Firefox, stb.) Beállítások menüpontjában végezheti el, vagy használhat valamilyen kiegészítő programot is erre a célra (pl. https://disconnect.me/). Ha a cookie-k letiltásához vagy blokkolásához segítségre van szüksége, akkor írjon az info@direkt36.hu címre.

Hivatalos tájékoztatás

 1. Az Adatkezelő címe: 1137 Budapest, Pozsonyi út 10. 2. em. 8.
 2. Az Adatkezelő elérhetősége: info@direkt36.hu
 3. Az Érintettek köre: a direkt36.hu oldalaira látogató, az oldalak között navigáló személyek, az ún Felhasználók.
 4. A kezelt adatok köre: a Felhasználók kattintásai és navigálásai során keletkező speciális kódsorozatok, ún cookie
 5. Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulása,
 6. Hozzájárulás az adatkezeléshez: a Felhasználó a direkt36.hu weboldal megnyitásával egyidejűleg tájékoztatást kap az a cookie-k kezeléséről, annak feltételeiről, az adatkezelés megtiltásának lehetőségéről egy felugró menüsáv formájában.
 7. Az adatkezelés célja: a látogatottság mérése, médiatartalom népszerűsítése és a szerkesztőségi rendszer működésének optimalizálása
 8. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az Érintett általi blokkolásig vagy letiltásig kezeli az adatokat

Az Érintett – írásban, a megadott elektronikus levélcímén keresztül vagy személyesen – kérelmezheti az Adatkezelőnél:

a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

a személyes adatainak helyesbítését,

a személyes adatainak zárolását.

A személyes adatainak törlését akkor kérheti, ha azt a jogszabályok vagy jelen adatkezelési tájékoztató lehetővé teszik.

Amennyiben a kódsorozatokkal kapcsolatban további kérdése merülne fel az Adatkezelő arról kérelemre – írásban vagy elektronikus levélben – 15 napon belül közérthető tájékoztatást köteles nyújtani.

Ha az Érintett nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

További információ: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról