Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2017.04.27. óta

A Direkt36 Újságíró Központ Nonprofit Kft. (rövid név: Direkt36 Nonprofit Kft.; székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 10. 2. em. 8., adószáma: 25004582-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-194184, képviseli: Sáling Gergő ügyvezető) (továbbiakban: Adatkezelő) a működése elősegítése érdekében kapott adományok nyújtói (Támogatók) adományozással összefüggő, általuk rendelkezésre bocsátott egyes személyes adatait kizárólag a szervezet pénzügyi működésének átláthatósága érdekében kezeli. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a kezelt adatokat, azokat illetéktelen személyek számra nem teszi hozzáférhetővé.

  1. Személyes adatok tárolása

Az Adatkezelő címe: 1137 Budapest, Pozsonyi út 10. 2. em. 8.

Az Adatkezelő elérhetősége: info@direkt36.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulása, továbbá jogszabályi előírás: 2000. évi C. törvény 165. §

Hozzájárulás az adatkezeléshez: a Támogató az adományozás megkezdése előtt az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott és a támogatási folyamat során az Adatkezelő birtokába került személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: a Támogatók.

A kezelt adatok köre: a Támogatók által a támogatási folyamat során megadott vagy az adományozás során az Adatkezelő birtokába jutott adatok, így különösen a név, elektronikus levélcím, bankszámlaszám.

Az adatkezelés célja:

  • az Adatkezelő pénzügyi működése átláthatóságának a biztosítása és a számviteli fegyelem betartása.
  • Adatbázis készítése hírlevél küldése és a támogatók informálása érdekében.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: a Direkt36 Nonprofit Kft. tagjai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok az adójogi elévülés időtartamáig kezelhetők. Az adójogi elévülés bekövetkezését követő 15 munkanapon belül az adatokat véglegesen törölni kell.

A Támogató – írásban, a megadott elektronikus levélcímén keresztül vagy személyesen – kérelmezheti az Adatkezelőnél:

  • a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • a személyes adatainak helyesbítését,
  • a személyes adatainak zárolását.

A személyes adatainak törlését akkor kérheti, ha azt a jogszabályok vagy jelen adatkezelési tájékoztató lehetővé teszik.

Az Adatkezelő az Támogató kérelmére – írásban vagy elektronikus levélben – 15 napon belül közérthető tájékoztatást köteles nyújtani.

Ha az Támogató nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

 

2. Cookie-k tárolása

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésének rendelkezései szerint egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.

A direkt36.hu – mint minden más honlap – használ és tárol ún. cookie-kat, amelyek az oldal forgalmának mérésére, illetve az oldalon megjelenő tartalom szabályozására szolgáló kódsorozatok. A cookie-k azért lényegesek, mert ezek segítségével a felhasználó bizonyos adatai, így pl. IP címe- azonosíthatóvá válhatnak, aminek a célja, hogy a későbbi böngészés egyszerűbbé és gyorsabbá váljon.

A direk36.hu a következő típusú cookie-kat tárolja és használja:

  • olyan kódsorozatok, amelyek az egyes médiatartalmak olvasottságát, látogatottságát mérik (Google Analytics);
  • olyan kódsorozatok, amelyek célja az adott médiatartalom vagy népszerűsítésének, továbbküldésének megosztásának lehetősége a közösségi médiában (Facebook, Twitter);
  • olyan kódsorozatok, amelyek a szerkesztőség rendszer működésének optimalizálását szolgálják és a megjelenő tartalmat szabályozzák (WordPress)

Ezek működését a felhasználó blokkolhatja vagy letilthatja, mert az adott médiatartalom a kódsorozatok tárolása nélkül is megtekinthető, viszont bizonyos cookie-k törlése vagy blokkolása esetén az oldal egyes tartalmai elérhetetlenné válnak.

A cookie-k letiltását és törlését az internet böngészéséhez használt programja (pl. Chrome, Firefox, stb.) Beállítások menüpontjában végezheti el, vagy használhat valamilyen kiegészítő programot is erre a célra (pl. https://disconnect.me/). Ha a cookie-k letiltásához vagy blokkolásához segítségre van szüksége, akkor írjon az info@direkt36.hu címre.

Hivatalos tájékoztatás

Az Adatkezelő címe: 1137 Budapest, Pozsonyi út 10. 2. em. 8.

Az Adatkezelő elérhetősége: info@direkt36.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulása,

Hozzájárulás az adatkezeléshez: a Felhasználó a direkt36.hu weboldal megnyitásával egyidejűleg tájékoztatást kap az a cookie-k kezeléséről, annak feltételeiről, az adatkezelés megtiltásának lehetőségéről egy felugró menüsáv formájában.

Az érintettek köre: a direkt36.hu oldalaira látogató, az oldalak között navigáló személyek, az ún Felhasználók

A kezelt adatok köre: a Felhasználók kattintásai és navigálásai során keletkező speciális kódsorozatok, ún cookie-k.

Amennyiben a kódsorozatokkal kapcsolatban további kérdése merülne fel az Adatkezelő azt kérelemre – írásban vagy elektronikus levélben – 15 napon belül közérthető tájékoztatást köteles nyújtani.