Adatkezelési tájékoztató

Frissítve: 2017.12.20.

A Direkt36 Újságíró Központ Nonprofit Kft. (rövid név: Direkt36 Nonprofit Kft.; székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 10. 2. em. 8., adószáma: 25004582-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-194184, képviseli: Sáling Gergő ügyvezető) (továbbiakban: Adatkezelő) a működése elősegítése érdekében kapott adományok nyújtói (Támogatók) adományozással összefüggő, általuk rendelkezésre bocsátott egyes személyes adatait kizárólag a szervezet pénzügyi működésének átláthatósága érdekében kezeli.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a kezelt adatokat, azokat illetéktelen személyek számra nem teszi hozzáférhetővé.

I. Személyes adatok tárolása

Az Adatkezelő címe: 1137 Budapest, Pozsonyi út 10. 2. em. 8.

Az Adatkezelő elérhetősége: info@direkt36.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulása, továbbá jogszabályi előírás: 2000. évi C. törvény 165. §

Hozzájárulás az adatkezeléshez: a Támogató az adományozás megkezdése előtt az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott és a támogatási folyamat során az Adatkezelő birtokába került személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: a Támogatók.

A kezelt adatok köre: a Támogatók által a támogatási folyamat során megadott vagy az adományozás során az Adatkezelő birtokába jutott adatok, így különösen a név, elektronikus levélcím, bankszámlaszám.

Az adatkezelés célja:

  • az Adatkezelő pénzügyi működése átláthatóságának a biztosítása és a számviteli fegyelem betartása.
  • Adatbázis készítése hírlevél küldése és a támogatók informálása érdekében.
  • Adatbázis készítése és kezelése annak érdekben, hogy az arra kifejezetten feliratkozó Támogatóknak lehetősége legyen az Adatkezelő webes felülületén egyes tartalmakhoz online megjegyzéseket fűzni. (Kommentelni.)

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: a Direkt36 Nonprofit Kft. tagjai.

A jogszabályon alapuló adatkezelés esetén az elektronikusan tárolt személyes adatok az adójogi elévülés időtartamáig kezelhetők. Az adójogi elévülés bekövetkezését követő 15 munkanapon belül az adatokat véglegesen törölni kell.

Az érintett beleegyezésével történő adatkezelés esetén az adatok mindaddig kezelhetők, ameddig a Támogató azok törlését nem kéri.

A Támogató – írásban, a megadott elektronikus levélcímén keresztül vagy személyesen – kérelmezheti az Adatkezelőnél:

  • a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • a személyes adatainak helyesbítését,
  • a személyes adatainak zárolását.

A személyes adatainak törlését akkor kérheti, ha azt a jogszabályok vagy jelen adatkezelési tájékoztató lehetővé teszik.

Az Adatkezelő az Támogató kérelmére – írásban vagy elektronikus levélben – 15 napon belül közérthető tájékoztatást köteles nyújtani.

Ha az Támogató nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

II. Cookie-k tárolása

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésének rendelkezései szerint egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.

A direkt36.hu – mint minden más honlap – használ és tárol ún. cookie-kat, amelyek az oldal forgalmának mérésére, illetve az oldalon megjelenő tartalom szabályozására szolgáló kódsorozatok. A cookie-k azért lényegesek, mert ezek segítségével a felhasználó bizonyos adatai, így pl. IP címe- azonosíthatóvá válhatnak, aminek a célja, hogy a későbbi böngészés egyszerűbbé és gyorsabbá váljon.

A direk36.hu a következő típusú cookie-kat tárolja és használja:

  • olyan kódsorozatok, amelyek az egyes médiatartalmak olvasottságát, látogatottságát mérik (Google Analytics);
  • olyan kódsorozatok, amelyek célja az adott médiatartalom vagy népszerűsítésének, továbbküldésének megosztásának lehetősége a közösségi médiában (Facebook, Twitter);
  • olyan kódsorozatok, amelyek a szerkesztőség rendszer működésének optimalizálását szolgálják és a megjelenő tartalmat szabályozzák (WordPress)

Ezek működését a felhasználó blokkolhatja vagy letilthatja, mert az adott médiatartalom a kódsorozatok tárolása nélkül is megtekinthető, viszont bizonyos cookie-k törlése vagy blokkolása esetén az oldal egyes tartalmai elérhetetlenné válnak.

A cookie-k letiltását és törlését az internet böngészéséhez használt programja (pl. Chrome, Firefox, stb.) Beállítások menüpontjában végezheti el, vagy használhat valamilyen kiegészítő programot is erre a célra (pl. https://disconnect.me/). Ha a cookie-k letiltásához vagy blokkolásához segítségre van szüksége, akkor írjon az info@direkt36.hu címre.

Hivatalos tájékoztatás

Az Adatkezelő címe: 1137 Budapest, Pozsonyi út 10. 2. em. 8.

Az Adatkezelő elérhetősége: info@direkt36.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulása,

Hozzájárulás az adatkezeléshez: a Felhasználó a direkt36.hu weboldal megnyitásával egyidejűleg tájékoztatást kap az a cookie-k kezeléséről, annak feltételeiről, az adatkezelés megtiltásának lehetőségéről egy felugró menüsáv formájában.

Az érintettek köre: a direkt36.hu oldalaira látogató, az oldalak között navigáló személyek, az ún Felhasználók

A kezelt adatok köre: a Felhasználók kattintásai és navigálásai során keletkező speciális kódsorozatok, ún cookie-k.

Amennyiben a kódsorozatokkal kapcsolatban további kérdése merülne fel az Adatkezelő azt kérelemre – írásban vagy elektronikus levélben – 15 napon belül közérthető tájékoztatást köteles nyújtani.