Bezárták a felcsúti földhivatal kapuját a Direkt36 előtt

Forrás: Fejér Megyei Kormányhivatal/Direkt36

Írásos határozatban is elutasította hétfőn a Bicskei Járási Hivatal a Direkt36 kérését, hogy Felcsút környéki földek tulajdoni lapjaiba tekinthessen be újságírónk.

Márciusban többször is jártunk a bicskei földhivatalban, részletekben összesen 175 Felcsút környéki föld tulajdoni lapjaiba kértünk betekintést, a hivatal munkatársai pedig segítőkészek voltak. A tulajdoni lapok a törvény szerint nyilvánosak, azokat bárki megismerheti, pénzért másolatot kérhet róluk, vagy az illetékes földhivatalban ingyenesen betekintést kérhet ezekbe. A közhiteles nyilvántartásba való betekintés tulajdonképpen a tulajdoni lap tartalmának megismerését jelenti: ebből többek között kiderül, hogy mekkora az ingatlan, kik a tulajdonosai és van-e rajta jelzálog vagy más bejegyzés vagy feljegyzés.

Április 1-jén azonban már hiába mentünk vissza, a hivatal vezetője szóban megtagadta minden további tulajdoni lap bemutatását. A földhivatal és a járási hivatal vezetője azzal indokolta az elutasítást, hogy túl sok tulajdoni lapot néztünk meg, ez pedig “tömeges adatkérésnek” minősül. Emellett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényre hivatkozva azt mondták, kérésünk sérti a tulajdonosok személyes adatokhoz fűződő jogát. Azt kérték, hogy egy külön kérelemben írjuk le, hogy mit szeretnénk megnézni, és indokoljuk meg, hogy miért vagyunk kíváncsiak a tulajdoni lapokra.

Ha fontosnak tartod a hatalom ellenőrzését, csatlakozz a Direkt36 támogatói köréhez!

A történtekre írásban is magyarázatot kértünk. A Fejér Megyei Kormányhivatal április 4-én válaszolt a kérdéseinkre, és azt állították, hogy “április 1-én a Bicskei Járási Hivatal sem szóban, sem írásban nem utasította el újabb, nagy mennyiségű adatbetekintési kérelmét”, csak azt kérték, hogy pontosan jelöljük meg azoknak az ingatlanoknak a helyrajzi számát, amelyeknek meg akarjuk nézni a tulajdoni lapjait. Ez az állítás azonban nem igaz: munkatársunk 1-jén ugyanúgy, mint minden korábbi alkalommal az erre rendszeresített nyomtatványon kérelmezte az őt érdeklő ingatlanok tulajdoni lapjának megtekintését. Ezzel az eljárással márciusban még semmi problémája nem volt a hivatalnak, áprilisban azonban már nem találták kielégítőnek.

A hivatal válasza után újra elmentünk a földhivatalba a kitöltött, pontos helyrajzi számokat tartalmazó kérőlapokkal, de újra elküldték munkatársunkat és azt kérték, kérvényezze írásban a tulajdoni lapok megtekintését. Ezt meg is tettük, a hivatal elvárásának megfelelően beadtuk az összes helyrajzi számot, amit meg szeretnénk tekinteni, és egy kérelmet, amiben azzal indokoltuk a kérésünket, hogy az ingatlan-nyilvántartás nyilvános.

Ezt a kérésünket utasította el a Bicskei Járási Hivatal abban a határozatban, amit hétfőn kaptunk meg. Az indoklásuk szerint a tulajdoni lapba való betekintés során nem lehet visszaélni az ingatlan-nyilvántartás nyilvánosságának elvével, mert ezek csak egyedi esetekre szólnak. “Az ingatlanügyi hatóságnak kötelessége megakadályozni a személyes adatok tömeges megszerzését” – írják. Természetesen szó sincs arról, hogy bármilyen módon vissza akartunk volna élni bárki személyes adataival, mint ahogy ez a kifogás a földhivatalban sem merült fel egész márciusban.

A Direkt36 fellebbezni fog a határozat ellen, mert a betekintéseket azért kértük, hogy olyan információkat gyűjtsünk, amelyek segítenek abban, hogy közérdekű ügyekben tájékoztassuk a nyilvánosságot.