Adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2017.01.10. óta

A Direkt36 Újságíró Központ Nonprofit Kft. (rövid név: Direkt36 Nonprofit Kft.; székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 10. 2. em. 8., adószáma: 25004582-2-43, cégjegyzékszáma: 01-09-194184, képviseli: Sáling Gergő ügyvezető) (továbbiakban: Adatkezelő) a működése elősegítése érdekében kapott adományok nyújtói (Támogatók) adományozással összefüggő, általuk rendelkezésre bocsátott egyes személyes adatait kizárólag a szervezet pénzügyi működésének átláthatósága érdekében kezeli. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a kezelt adatokat, azokat illetéktelen személyek számra nem teszi hozzáférhetővé.

Az Adatkezelő címe: 1137 Budapest, Pozsonyi út 10. 2. em. 8.

Az Adatkezelő elérhetősége: tamogatas@direkt36.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulása, továbbá jogszabályi előírás: 2000. évi C. törvény 165. §

Hozzájárulás az adatkezeléshez: a Támogató az adományozás megkezdése előtt az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott és a támogatási folyamat során az Adatkezelő birtokába került személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: a Támogatók.

A kezelt adatok köre: a Támogatók által a támogatási folyamat során megadott vagy az adományozás során az Adatkezelő birtokába jutott adatok, így különösen a név, elektronikus levélcím, bankszámlaszám.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő pénzügyi működése átláthatóságának a biztosítása és a számviteli fegyelem betartása.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: a Direkt36 Nonprofit Kft. tagjai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok az adójogi elévülés időtartamáig kezelhetők. Az adójogi elévülés bekövetkezését követő 15 munkanapon belül az adatokat véglegesen törölni kell.

A Támogató – írásban, a megadott elektronikus levélcímén keresztül vagy személyesen – kérelmezheti az Adatkezelőnél:

– a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– a személyes adatainak helyesbítését,
– a személyes adatainak zárolását.

A személyes adatainak törlését akkor kérheti, ha azt a jogszabályok vagy jelen adatkezelési tájékoztató lehetővé teszik.

Az Adatkezelő az Támogató kérelmére – írásban vagy elektronikus levélben – 15 napon belül közérthető tájékoztatást köteles nyújtani.

Ha az Támogató nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Fektess be a demokráciába!
Ha támogattad a Direkt36-ot egy évvel ezelőtt, akkor kérjük, újítsd meg a támogatói tagságodat. Ha pedig még nem vagy tagja a támogatói körnek, akkor csatlakozz most!

Támogass minket most!